Sluneční zahrada

občanské sdružení Sluneční zahrada

 Bára

O.s. oficiálně vzniklo v roce 1998, neoficiálně činnost od roku 1996. Založili jej rodiče, jejichž děti jsou nebo byly klienty Integračního centra "Zahrada" na Praze 3 - denního stacionáře pro děti s kombinovaným postižením.
Prvotní myšlenkou byla vzájemná podpora rodin s dětmi s kombinovaným postižením, které díky své "výjimečnosti" trpí určitou izolací. Proto se také hlavním krédem stala integrace těchto rodin a jejich handicapovaných dětí do "normální" společnosti.
V současné době "sdružujeme" asi 100 členů z řad rodin s dětmi, odborníků, příznivců a přátel.
Občanské sdružení realizovalo již několik projektů. V současné době například pracuje na těchto:

  • VELKÉ PRÁDLO - spolu s IC Zahrada zřídilo a podílí se na provozu Chráněné dílny sv. Prokop U červeného javoru v Dolních Počernicích.
  • VŠUDE DOBŘE... - projekt respitního centra a chráněného bydlení v Újezdě nad Lesy a Dolních Počernicích /spolupráce s IC Zahrada a s o.s. Sluneční domov/
  • ZAHRADA JIŘÍHO TRNKY - spolu s IC Zahrada se sdružení snaží shromáždit finanční prostředky na přestavbu zahrady obklopující IC Zahrada, která by se měla proměnit v příjemný veřejný park s herními prvky uzpůsobenými jak pro děti zdravé tak pro děti s handicapem.
  • ZAHRADA ČERVENÝ JAVOR - atrium, zahrada u Chráněné dílny
  • ZAHRADA ČERVENÝ JAVOR - dětské hřiště v Dolních Počernicích
  • INTEGRAČNÍ TÁBORY - týdenní pobyty dětí zdravých i handicapovaných spol u s rodiči a asistenty- již 7 ročníků
  • respitní víkendové pobyty (výjezdy do přírody)
  • Dětské dny a předvánoční setkání


ESF logoEU logoCR logoNROS new

© 2006 Sluneční zahrada | Developed by A24 MEDIA FACTORY, a.s.